Miljøansvar

Læs om hvordan Vitago som virksomhed, tager ansvar for miljøet

Miljøansvar - I en IT-virksomhed?

Selvom der ikke bliver produceret noget fysisk produkt hos en virksomhed der laver hjemmesider, så er der mange ting man som virksomhed kan gøre for at aflaste miljøet.

 

Nogle af de tiltag Vitago har indført for at skåne miljøet er, kun at indkøbe miljøvenligt IT-udstyr samt slukke enheder, computere og skærme når de ikke benyttes. Papir er også fortid. Alt arkiveres digitalt, noter bliver taget digitalt, regninger sendes og modtages digitalt. I gennemsnit bliver der hos Vitago printet 20 til 40 sider papir om året.

 

Vitago er altid ude efter at forbedre arbejdsmetoderne til fordel for miljøet og energiforbruget. Der gøres også meget ud af, at leverandører og partnere forpligter sig til at tage sig af miljøet og påtage sig et ansvar herfor. Derfor bliver der også stillet krav til eksempelvis webservere og infrastruktur, hos Vitagos partnere. Eksempelvis vil datacentre som benytter sig af grøn energi, være at foretrække.

Genbrug og genanvendelse

I overensstemmelse med Vitagos miljøprogram forsøger jeg, at undgå at producere diverse affald og er opmærksom på, at genanvendeligt affald går til genanvendelse. Der genbruges bl.a. papir, pap, metal og IT-udstyr.

Vitago genbruger IT-udstyr der ikke er farligt eller skadeligt for sundheden. Derudover sendes ting som printerpatroner, engangsbatterier, lysstofrør og lyspærer til et forarbejdningsanlæg efter brug.

Vitago undgår overpakning når affald smides ud og sigter mod at gøre emballagematerialer genanvendelige.